vypocet-pojisteni-header

Výpočet pojištění

Výpočet pojištění se dá rozdělit do dvou skupin. Rozdělíme-li pojištění podle typu na povinné a nepovinné vyplynou z toho i pravidla pro kalkulaci pojistného. U povinného pojištění jsou dána zákonnou formou pravidla pro výpočet výše pojistného. Uveďme jako příklad takového to pojištění - zdravotní a sociální. Oproti tomu u nepovinného pojištění může být výpočet různý. Nepovinná, neboli jinak řečeno dobrovolná pojištění mohou mít nejrůznější zaměření. Předmětem dobrovolných pojištění je obecně vzato pokrytí rizik spojených s újmou na zdraví osob, nebo jejich majetku. Existuje ale ještě jedna varianta, kdy je zákonem stanovena povinnost platit pojistné, ale i přesto je tam umožněno libovolně měnit výši pojistného. Jedná se například o výpočet pojištění vozidla.

Povinná pojištění

Výpočet pojištění u povinného pojištění je prováděno dle zákonných předpisů. Odvod povinného pojištění je přesně definován procentuálně z daného celku. Existují prováděcí předpisy, podle kterých se přesně vypočítává daná konkrétní výše pojistného. Mezi povinná pojištění osob patří především zdravotní a sociální pojištění a dále i povinné pojištění zaměstnanců, které odvádí každý zaměstnavatel za své pracovníky. Výpočet pojištění tohoto druhu vychází z výše platu každého pracujícího jedince. Na těchto povinných pojištěních se podílí, jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel. Mezi další povinná pojištění patří i zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Zde se jedná o majetkové pojištění, které odvádí každý majitel motorového vozidla. I výpočet pojištění vozidla má svá přesná pravidla pro kalkulaci výše pojistného.

Nepovinná pojištění

Výpočet pojištění spadající do oblasti nepovinného pojištění se může u jednotlivých pojišťovacích subjektů lišit. Každá konkrétní pojišťovna si stanovuje pravidla pro výpočet ceny dle svých zkušeností.